K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
BIP.gov.pl

  Posiadany majątek

  MAJĄTEK ZEC Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2019r.

  a) wartość kapitału podstawowego – 7 438 309,20 zł ( 14 876,00 udziały o wartości jednego udziału 500,00 zł )

  Środki trwałe w zł  stanowiące majątek ZEC Sp. z o.o. w Wałczu

  Środki trwałe – 16 823 482 ,17 w tym:

  GRUPA

  Wartość  w zł


  Grunty

  511 741,08


  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  9 966 220,37


   Urządzenia techniczne i maszyny

  6 183 395,56


  Środki transportu

  101 403,19


  Inne środki trwałe

  14 463,44


  RAZEM

  16 777 223,64


  Środki trwałe w budowie

  46 258, 53

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Adam Michalak
  Publikacja dnia: 08.12.2020
  Podpisał: Adam Michalak
  Dokument z dnia: 08.12.2020
  Dokument oglądany razy: 1739
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu