K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności

  Produkty i usługi oferowane przez ZEC Wałcz

  Spółka dysponuje dwoma ciepłowniami spiętymi tzw. „SPINKĄ”. Źródła te znajdują się po przeciwległych stronach miasta Wałcza ( ul. Gen. W. Andera 10, ul. Budowlanych 85). Ich podstawowym zadaniem jest wytwarzanie ciepła, które następnie sieciami ciepłowniczymi przesyłane jest do Odbiorców. Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno
  i wielorodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej. Zakład świadczy także usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji ciepłowniczych, od usług projektowych węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych po ich wykonawstwo oraz eksploatację sieci i urządzeń ciepłowniczych.

  Wytwarzanie ciepła

  Czynne jednostki wytwórcze ZEC Wałcz umiejscowione są w dwóch wyodrębnionych obiektach połączonych są ze sobą ciepłociągiem spinającym. Oba obiekty wyposażone są w źródła ciepła, tj. kotły typu WR-10 i WR-6 oraz WR-5. Są to kotły rusztowe opalane miałem węglowym o zalecanej wartości opałowej minimum 23000kJ/kg. Sprawność energetyczna tych jednostek oscyluje wokół wartości 80-85%. Ciepło produkowane w kotłowni KR-2 w postaci gorącej wody wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia KR-3 poza ciepłem na potrzeby grzewcze i podgrzanie ciepłej wody wytwarza ciepło na potrzeby technologiczne dla zakładów przemysłowych (ALBATROS ALUMINIUM, OZEN).

  Łączna moc zainstalowana w kotłowniach KR-2 i KR-3 wynosi 58,335 MW, z czego:

  29,63 MW - moc zainstalowana w kotłowni rejonowej KR-2 (ul. Gen. W. Andersa 10),
  16,43 MW - moc zainstalowana w kotłowni rejonowej KR-3 ( ul.Budowlanych 85).
   

  Na dzień 31 grudnia 2018 r. system ciepłowniczy stanowi sieć ciepłowniczą o długości łącznej 28,067 km, w tym: sieć napowietrzna 1,323 km, sieć kanałowa 5,765 km, sieć preizolowana 20,979 km.

  Ciepło rozdzielane jest poprzez 199 węzłów cieplnych ogółem , z czego 101 stanowi własność Spółki.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Karolina Mosejczuk
  Publikacja dnia: 06.08.2019
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.08.2019
  Dokument oglądany razy: 1576
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu