K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
BIP.gov.pl

  Organy Spółki

  Skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  Prezes Zarządu
  Anna Szymelfenig

  Prokurenci:
  Anna Brożek – Główna księgowa
  Jan Furtacz – kierownik ds.  techniczno-eksploatacyjnych

  Rada Nadzorcza
  Prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki. Powoływana jest na 4-letnią kadencję. Uchwałą Nr 12/2019 z dnia 03.06.2019r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano skład Rady Nadzorczej, który przedstawia się następująco:. 

  Zbigniew Pawlak
  Grzegorz Kondarewicz
  Maksymilian Graś
  Jan Maksimczyk
  Zbigniew Baziak

  Zgromadzenie Wspólników

  Stanowi najwyższą władzę Spółki, którą reprezentuje Burmistrz Gminy Miejskiej Wałcz. Kompetencje i uprawnienia Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski oraz Kodeks Spółek Handlowych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Karolina Mosejczuk
  Publikacja dnia: 06.08.2019
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.08.2019
  Dokument oglądany razy: 1878
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu