K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu prowadzi działalność na rynku producentów i dystrybutorów energii cieplnej od ponad 30 lat. W październiku 1997r., ówczesny zakład budżetowy decyzją Zarządu Miasta Wałcza został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w której Gmina Miejska Wałcz posiada 100 % udziałów.

  Przedsiębiorstwo zachował o dotychczasową nazwę. ZEC Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego działa w oparciu o podstawowe źródła prawne:

  • przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ,
  • akt notarialny nr 8708/97 z dnia 19 sierpnia 1997r. z późn. zm
   • ustawę z dnia 10 kwietnia 2006 r.- Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2006 r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) - w sprawie szczegół owych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytuł u zaopatrzenia w ciepło, zwanym „rozporządzeniem taryfowym”,
   • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. - w sprawie szczegół‚owych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1751 z późn. zm), zwanym „rozporządzeniem przyłączeniowym”,
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 39, poz. 338).

  Numer KRS – 0000095113
  Numer NIP – 765-14-58-778
  Numer Regon - 570339470

  POSIADANE KONCESJE

  Działalność‡ podstawową jaką jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej firma prowadzi w oparciu o decyzje z dnia 01 października 1998r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którymi zostały udzielone następujące koncesje:

  • wytwarzanie ciepła nr WCC/134/347/OT-5/98/MW ze zmianami.
  • przesył i dystrybucję ciepła nr PCC/141/347/U/OT-5/98/MW ze zmianami

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

  • produkcja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody),
  • dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody),
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych,
  • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
  • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
  • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
  • sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  • sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • pozostał a sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • badania i analizy techniczne,
  • pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  • pozostała działalność związana ze sportem,
  • działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Karolina Mosejczuk
  Publikacja dnia: 03.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.01.2017
  Dokument oglądany razy: 1840
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu