Informacje o podmiocie
 • Nazwa, adres, siedziba
 • Status prawny
 • Organy Spółki
 • Struktura organizacyjna
 • Posiadany majątek
 • Posiadane koncesje
 • Prowadzone przetargi
 • Przedmiot działalności
 • Taryfa dla ciepła
 • Inne informacje
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Informacje niedostępne
 • Kontakt
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE O PODMIOCIE   \  NAZWA, ADRES, SIEDZIBA

    Nazwa, adres, siedziba

  NAZWA

  Zakł‚ad Energetyki Cieplnej Spół‚ka z o.o.
  uźywany skrót nazwy spół‚ki: ZEC Sp. z o.o.

  ADRES:

  ul. Budowlanych 9/4
  78-600 Wał‚cz
  tel: 067 258-50-32 do 35, fax 067 250-08-62
  e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl
  strona www: http://www.zec-walcz.pl

   ADRES DO KORESPONDENCJI:
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 9/4
  78-600 Wałcz


  SIEDZIBA:

  kraj - POLSKA, województwo - zachodniopomorskie,
  powiat - wał‚ecki, gmina - Wałcz, miejscowość‡ - Wał‚cz

  LOGO:

    udostępnił Anna Szymelfenig dnia 2015-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra